понеделник, 25 май 2009 г.

We apologize for the trouble!!!
“A LETTER FROM HIM”

Осъзнавайки тежестта на поверената ми отговорност, на мен се падна нелеката, но благородна мисия, да се извиня на Вас, лично и персонално, за …БЕЗПОКОЙСТВОТО!

Осъзнавам, че да живееш съвсем не е лесно, нито безопасно. Още по-трудно е да живееш интересно! Но се налага… понякога.

Осъзнавам също, че Вие нито сте молили, нито настоявали да се раждате, още по-малко пък да се раждате разумни. Но и това се налага.

Разберете …
Вселената преди това беше като самотен зимен парк…
ТЪЖНО…

Приемаме всякакви оплаквания, написани надлежно в три екземпляра и подадени в правилния отдел на Бюро “Жалби” във Вселенската администрация. Молим единствено да спазвате БЛАГОПРИЛИЧЕН тон!

Ако имате някакви специални желания и молби, за по-бързото им обработване и навременна реакция, моля, изпращайте ги по утвърдения вече ред – адресирани до Бога от личната ви религия в определения за целта Храм!

За съжаление няма как да ви се реваншираме, за споменатото вече БЕЗПОКОЙСТВО. И не разчитайте на повече извинения!

Радвайте се че сте живи…или не се радвайте….
РЕШЕНИЕТО СИ Е САМО ВАШЕ!!!

С чувство за изпълнен дълг ……….. /не се чете/
Служител в отдел “Извинявам се”

Няма коментари: