вторник, 27 октомври 2009 г.

ТЕ

Те виждат сладко спасение в съня,
лесен и единствен изход - в смъртта...
На мястото на мечтаната тяхна истина
ти
отдавна пустота и кошмари наследи...
Но пък знаеш, че вместо изход
трябва да намериш
сега, веднага, спешно е...
трябва да откриеш...
вход с твоя личен код.

неделя, 18 октомври 2009 г.

hidden places...hidden faces


"Through the warmthest
Cord of care
Your love was sent to me

I'm not sure
What to do with it
Or where to put it

I'm so close to tears
And so close to
Simply calling you up
I'm simply suggesting

We go to the hidden place
That we go to the hidden place
We go to the hidden place
We go to a hidden place

Now I have
Been slightly shy
And I can smell a pinch of hope
To almost have allowed once fingers
To stroke
The fingers I was given to touch with
But careful, careful
There lies my passion, hidden
There lies my love
I'll hide it under a blanket
Lull it to sleep

I'll keep it in a hidden place
I'll keep it in a hidden place
Keep it in a hidden place
Keep it in a hidden place

He's the beautifullest
Fragilest
Still strong
Dark and divine
And the littleness of his movements
Hides himself
He invents a charm that makes him invisible
Hides in the air
Can I hide there too?
Hide in the air of him
Seek solace
Sanctuary

In the hidden place
In a hidden place
In a hidden place
We'll stay in a hidden place
Ooohh in a hidden place
We'll live in a hidden place
We'll be in a hidden place
In a hidden place..."


Bjork

сряда, 7 октомври 2009 г.

Панелка с покрив,
облечен в кожа
на сребърна риба.
Едно, две, три...
двайсет и четири балкона,
осем етажа
и една нощна лампа премига.
Пуша, тропам, чакам...
Нищо.
Само луната,
без да я викаш,
пак и пак, и пак пристига.
Седемдесет и две паркирани коли,
четири пейки, две кучета
и едно преминаващо такси.
Шшшт!
Нито звук от стъпки.
Хиляда триста петдесет и две звезди,
отброени с пресечка от четири дни.
Четири дни плюс четири нощи,
умножени по четири за месец
и още по три по четири за година.
От плюс до минус безкрайност.
Кратни на осем.
Празни и погубени.
Прекарани в мисли за убиване.
Приключват с хапче за приспиване.
"Весела наука"!