неделя, 9 ноември 2008 г.

в неделя сутрин...

Чипс и шоколадово драже...
това си пожела едно 10-годишно дете
тълпата зад мен стихна,
а то не успя да се усмихне
само това ли ще дам на някого?
Чипс и шоколадово драже
за едно дете без дом и обувки,
без вина, суета и преструвки
Чипс и шоколадово драже...
аз няма да имам свое дете
няма, преди желанието ... да умре
Чипс и шоколадово драже.
Не успях да предизвикам изненада
дори в твоите очи
Чипс и шоколадово драже...
доза отрова, умножена по две.
Ако решиш да си тръгнеш,
с две ръце ме събери
ключовете в джоба ми не отварят вече ничии врати
Чипс и шоколадово драже...
в съня ми жестоко и това дете ще умре